Епилог

Епилог

 До: Quill@Scar.com

От: Kilter@Scar.com

Ще те чакам в двора на фабриката след пет дни. В полунощ. Не закъснявай, задник.

Благодаря Ви за гласа!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Копирането не е разрешено!