“Академия за вампири”, Ришел Мийд

- Защото не можем да бъдем заедно.
- Заради разликата в годините, така ли? - попитах със сетни сили. - Или защото си мой наставник?
Върхът на пръста му нежно избърса една сълза, отронила се и плъзнала се леко надолу по бузата ми.
- И това отчасти е вярно. - заговори приглушено. - Но също и... е, нали някой ден ти и аз, ние двамата, ще бъдем пазители на Лиса. Аз ще трябва да я защитавам, каквото и да ми струва. Ако ни връхлети глутница от стригои, ще трябва да им препреча пътя с тялото си.
- Това вече го зная. Разбира се, че трябва да направиш това. - Пред очите ми отново затанцуваха черни искри. Вече губех съзнание.
- Не. Ако си позволя да те обичам, няма да се хвърля с тялото си пред нея. Вместо това ще се хвърля пред теб, за да те защитя.

— "Академия за вампири", Ришел Мийд

Благодаря Ви за гласа!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Копирането не е разрешено!